El Ministeri d’Educació i FP (MEFP) ha convocat d’urgència a les organitzacions sindicals per a donar compliment a la sentència 1081/2022 del Tribunal Suprem i que el temps de servei com a interí/a docent i com a funcionari/a en pràctiques previ a adquirir la condició de funcionari de carrera sigui comptabilitzat en els concursos de trasllats docents.

La sentència és clara i en la seva conclusió estableix: “La valoració dels serveis prestats com a funcionari de carrera, personal fix, i com a funcionari interí o personal de durada determinada, no poden ser objecte de valoració diferent, ja sigui obviant el treball desenvolupat pels funcionaris interins, ja sigui conferint al mateix menor puntuació, sempre que es refereixen als mateixos llocs de treball mitjançant la realització de les mateixes o assimilades funcions. La solució contrària a l’exposada suposaria incórrer en un tracte discriminatori que proscriu la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada, a tenor de la jurisprudència del TJUE en els termes exposats en el fonament anterior”.

CCOO porta molt temps reclamant una negociació sobre el Concurs de Trasllats i ara el Ministeri, amb presses i de manera atropellada, porta a una Mesa Extraordinària aquesta qüestió concreta. És una sentència a la qual cal donar compliment, però hauria d’haver-se previst amb més temps aquesta qüestió i negociar el concurs de trasllats en el seu conjunt.

El Ministeri ens ha fet arribar en l’últim moment la proposta de modificació i en ella es modifiquen els apartats 1.2 i 1.3 de l’Annex I i l’1.3.2 de l’Annex II d’antiguitat en els diferents cossos per a afegir la de funcionària/o en pràctiques i la d’interina/o a la ja contemplada de funcionària/o de carrera. Es mantenen igual la resta dels apartats, incloent-hi l’1.1.1 d’antiguitat en el centre com a funcionari/a de carrera amb destinació definitiva, l’1.1.2 de temps com a funcionari/a amb destinació provisional i l’1.1.3 de temps com a funcionari/a de carrera en centres d’especial dificultat.

En relació a l’apartat 4 del barem relatiu a l’acompliment de càrrecs i funcions no sent funcionari de carrera, el MEFP ha exposat que ho canviarà en l’Ordre de normes procedimentals al no ser objecte del RD. També ha informat que pot haver-hi un retard en les dates previstes per al Concurs de Trasllats d’enguany, per a aplicar els canvis en l’RD i en l’Ordre, però que encara no està confirmat.

CCOO ha plantejat que, igual que es compleix aquesta sentència i la normativa europea en la qual es basa, és necessari aplicar l’efecte retroactiu i la resta de mesures del RD de pas a Secundària dels i les PTFP, que està en el tràmit del Consell d’Estat, al personal interí i en pràctiques. CCOO va presentar en el seu moment esmenes en aquest sentit que han de ser acceptades, perquè es basen en el concepte de no discriminació marcat per la normativa europea, i si no es rectifica donaran lloc a problemes i a sentències judicials en el futur.

CCOO també ha preguntat com s’articularà el primer concurs de trasllats en el qual participin les persones que obtinguin la seva plaça pel concurs de mèrits extraordinari, que no té fase de pràctiques. Aquest col·lectiu no està contemplat actualment en el concurs de trasllats i és necessari que es reguli aquesta situació excepcional, perquè no pot assimilar-se’ls al funcionariat de carrera, amb destinació definitiva o provisional, que participa en els concursos de trasllats ni al professorat que participa des de la situació de funcionari/a en pràctiques. El Ministeri no ha contestat a aquesta qüestió i això és molt preocupant.

CCOO continua reclamant, però en aquest moment és especialment important que aflorin per al pròxim concurs de trasllats totes les vacants i estiguin disponibles per a l’actual professorat funcionari de carrera o en pràctiques. També és especialment important aconseguir que les condicions de pròrroga de contractes en els mesos d’estiu del professorat interí siguin les millors en les diferents administracions per a evitar greuges comparatius.

El sindicat ha recordat al MEFP els temes prioritaris per als quals cal establir un calendari de negociacions:

  1. Disminució de la càrrega lectiva, reducció de l’horari de permanència i millora de les ràtios.
  2. Tots els cossos docents han de ser grup A1 i pujada a nivell 26 dels cossos de Secundària, FP i RE.
  3. Jubilació anticipada, voluntària i incentivada per a totes i tots.
  4. Regulació específica docent de la salut laboral, tenint en compte també els riscos psicosocials.
  5. Millora real de la formació inicial i no sedassos.
  6. Formació permanent amb recursos i dins de l’horari laboral.
  7. Una veritable carrera professional, atractiva, articulada i ben incentivada.
  8. Revisió de l’ingrés i accés prevalent aspectes pedagògics amb una fase de pràctiques amb recursos, realment formativa i ben planificada.
  9. Concreció de les funcions del professorat per a evitar l’acumulació de tasques i l’excés de burocràcia.
  10. Millora i homologació a l’alça de les condicions retributives i laborals del professorat, incloent també llicències i permisos i acció social.

Clica aquí per veure el borrador amb el text modificat…

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad